Xianzheng member details

Mr.
Wang
Xianzheng
Vice-Chairman
President of the China National Coal Association (CNCA)
21 Hepingli Beijie
Beijing 100713
China
Tel.: 
0086 10 6446 4236 \ 3459
Fax: 
0086 10 6446 4118\ 3838